Pomoc

1. Ogólny widok sali

Ogólny widok sali daje możliwość wizualnego oszacowania dostępnej ilości miejsc. Z racji dużej ich ilości konieczne jest dokonanie wyboru jednego z 6 dostępnych sektorów - wyboru dokonuje się klikając w wybrany sektor. W każdej chwili możliwy jest powrót do widoku ogólnego poprzez kliknięcie: z menu po lewej stronie, lub z menu kontekstowego u dołu powiększenia.


Ceny biletów
Ceny biletów umieszczone zostały w menu legenda . Poszczególne kolory oznaczają grupy cenowe rozmieszczone na planie sali. Bilety oznakowane jako przeznaczone są dla niepełnosprawnych i dostępne są tylko w kasie, a z poziomu systemu można jedynie uzyskać informację o ich dostępności.

W razie uwag prosimy o komentarz: bilety@dmit.com.pl